Dopis žákům a žákyním nejen 1. ročníků

29. září 2007 v 15:42 |  Pro 1. ročníky
Milé žákyně, milí žáci,
úspěšně jste prošli přijímacím řízením a byli jste přijati na ISŠ HPOS. Věřte, že jsme tomu stejně rádi jako vy a už se moc těšíme na společnou práci, která nás všechny čeká. Máme společný cíl a proto Vám nabízíme několik rad a informací, které Vám mohou pomoci lépe se adaptovat v novém prostředí a rychleji se zapojit do společné práce. Chceme Vám pomoci dobře vykročit a snáze dojít do cíle.

Co byste měli vědět :
jsme velká škola s dlouholetou tradicí a dobrou pověstí. Na pokračování tradice, která trvá bezmála půl století a dobré pověsti se budete podílet i Vy. Spoléháme na Vás!
připravujeme pracovníky ve službách, což na nás klade velké požadavky, zvláště v oblasti komunikace a styku s lidmi.
nedílnou součástí Vaší přípravy je i odborný výcvik. I zde jste reprezentanty školy a na úrovni Vašeho chování, znalostí a dovedností velice záleží.
jsme škola, která vítá jakoukoli aktivitu z řad žáků, vlastní nápady, zájem, odpovědný přístup ke studiu a dovedeme to ocenit.
záleží nám na Vás. Snažíme se o přátelské prostředí a tvůrčí atmosferu nejen ve vztahu učitel - žák, ale i mezi žáky samotnými, chceme posilovat kamarádské klima ve třídě a pracovních kolektivech na odborném výcviku. V komunikaci upřednostňujeme slušnost, ohleduplnost, vzájemnou úctu a spolupráci.
jsme nekuřácká škola - upřednostňujeme zdravý způsob života.
ve škole se přezouváme a k majetku školy se chováme tak, jako by byl náš vlastní
Jaké bychom Vás chtěli mít :
pracovité, aktivní a cílevědomé mladé lidi
ochotné, slušné a asertivní
výborné odborníky s širokým všeobecným rozhledem
spokojené absolventy schopné uplatnit se na trhu práce
Na koho se můžete obracet :
V případě problémů jakéhokoli charakteru se na nás obracejte v tomto pořadí :
- třídní učitel(ka)
- výchovný poradce
- zástupce ředitelky školy
- ředitelka školy
- další pedagogičtí pracovníci
- provozní , administrativní a ekonomičtí pracovníci školy
Jak se vyvarovat nepříjemností :
choďte pravidelně do školy i na odborný výcvik, případné absence řádně omluvte podle pravidel pro omlouvání absencí
pravidelně se připravujte na vyučování, studujte povinnou a doporučenou literaturu. Samostatně získávejte potřebné informace, buďte aktivní.
prostudujte si podrobně školní řád, v případě nejasností se obracejte s dotazy na třídního učitele nebo učitelku
nekuřte a neužívejte jiné návykové látky v prostorách školy a v jejím okolí, totéž platí i na akcích školy
bez souhlasu vyučujícího neopouštějte učebnu, pracoviště nebo školu. V případě, že musíte opustit učebnu, pak pouze za tím účelem, který jste uvedli učiteli.
chovejte se slušně a ohleduplně k vyučujícím i ke spolužákům, vyvarujte se násilí a šikanování.
dbejte na svůj zevnějšek a choďte slušně a čistě upraveni
choďte včas na vyučování, dodržujte zvonění a přestávky využívejte k občerstvení, odpočinku a přípravě na další vyučování
neohrožujte nevhodným chováním zdraví své a svých spolužáků
svědomitě přistupujte k plnění povinností, které Vám byly uloženy ( domácí příprava, domácí úkoly, referáty, třídní služba,…)
Čím můžeme přispět k vzájemné komunikaci :
při příchodu do školy, třídy apod. pozravíme nejen pedagogické ale i ostatní zaměstnance školy.
úsměv nás nic nestojí, tak proč bychom ho nepoužívali
slušným a uctivým chováním dosáhneme víc než hrubostí
mám právo vyjádřit svůj názor, ale na vyučujícím nechám, aby posoudil, zda je to ku prospěchu výuky
Co Vám nabízíme nad rámec výuky :
po vyučování jsou Vám k dispozici prostory školy ( tělocvična, posilovna , učebny IKT, jazykové a jiné učebny) v rámci volnočasových aktivit
půjčit si některou literaturu potřebnou ke studiu ( encyklopedie, slovníky) u výchovné poradkyně
konzultace k jednotlivým předmětům ( ne doučování)
adaptační ( GO) kurzy pro 1. ročníky
konzultace se školním psychologem a výchovným poradcem, schránka důvěry
zajímavé praxe doma i v zahraničí
školní stravování a bufet
besedy, exkurze, výlety
Co chceme a dokážeme :
zajistit kvalitní výuku
nezaujatě a spravedlivě ocenit vaše výkony
ochránit Vás před šikanou
být Vám nejen učiteli, ale i vzory v osobním životě
S čím potřebujeme pomoci :
vytvoření podmínek pro výuku v přátelském a klidném prostředí
Co nedokážeme :
ohlídat Vaše mobily :-))
pomoci Vám s problémy pokud nám o nich neřeknete
.
Pěkný, klidný a úspěšný školní rok 2007/2008 !!!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama