Specifické vývojové poruchy učení

8. října 2007 v 22:53 |  Může se hodit
SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ (SVPU)

Při hodnocení žáka s SVPU se vychází z metodického pokynu MŠMT č.j. 13710/2001 - 24.
Pro učitele je při práci s žákem s SVPU nejdůležitější závěr a doporučení z vyšetření, který vypracovala pedagogicko psychologická poradna, speciální výchovný poradce nebo speciální pedagogická poradna.
U žáků jsou nejčastější poruchy:
Dyslexie - vývojová porucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškozením mozku. Jde o nejčastější formu spec. vývojové poruchy učení (SPU), která se projevuje nesnázemi při učení se číst při současném zachování inteligence a přiměřených sociokulturních příležitostech.
Dysgrafie - porucha motorické složky psaní
Dysortografie - vývojová porucha spojená s neschopností naučit se správně pravopis
Dyskalkulie - specifická porucha počítání. Zahrnuje specifické postižení dovednosti počítat, kterou nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným způsobem vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů
Dyspinxie - nízká úroveň vlastní kresby i obkreslování, neobratné zacházení s tužkou, pastelkou, perem, obtíže s chápáním perspektivy, neobratnost v jemné motorice
U některých žáků s těžkou SVPU je možné vypracovat individuální výchovně vzdělávací plán, který je vytvořen učitelem příslušného předmětu popř. ve spolupráci s výchovným zařízením nebo zákonným zástupcem žáka.
Slovní hodnocení žáků upravuje metodický pokyn MŠMT č.j. 13711/2001 - 24.
V některých případech SVPU lze hodnotit o 1 - 2 stupně mírněji.
U průměrných výsledků žáka je lépe hodnotit normálním způsobem, protože jinak může dojít k demotivaci žáka.
U dyslektiků je možno v matematice slovně hodnotit i slovní úkol.
Žáci s SVPU, kteří tak dosud neučinili, odevzdají Zprávu z kontrolního vyšetření (ne starší než 6 měsíců), vypracovanou PPP ŘŠ nebo výchovné poradkyni nejpozději do konce listopadu 2007.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama