Horké aktuality

4. března 2008 v 17:55 |  Přijímací řízení

Aktuální nabídka studia pro maturitní ročníky:


STUDIJNÍ OBOR VOŠ
63-41-N/013 Vyšší odborné studium - Finanční a ekonomické poradenství
Forma studia:Denní studium
Délka studia:3 roky
Charakteristika oboru
Obsah oboru lze rozdělit do dvou částí. První je vytvořena jako relativně univerzální, umožňující zís­kat základní znalosti a dovednosti pro činnosti ob­chod­ní, finanční a podnikatelské a v oblastech bez­prostředně souvisejících. Realizuje se prostřed­nict­vím všech učebních předmětů zařazených v 1. a čás­teč­ně ve 2. ročníku studia. Protože studium připravuje absolventy pro výkon náročných odborných činností, má jeho druhá část užší vazbu na konkrétní odborné činnosti. Plnění tohoto úkolu zajišťuje učivo učebních předmětů 2. a 3. ročníku a odborná praxe.
Studium oboru připravuje absolventa především pro výkon
a) kvalifikovaných poradenských služeb, např.
· vytváření podnikatelských záměrů,
· optimalizace podnikatelských rozhodnutí
· hodnocení a využívání produktů finančního sektoru,
· daňové poradenství,
· vedení účetnictví,
b) odborných a řídících funkcí v podnicích výrobních, obchodních a dalších, v institucích v oblasti peněžnictví, pojišťovnictví, státní správy i místní samosprávy,
c) samostatného podnikání.
Po skončení studia ovládá absolvent problematiku jednotlivých předmětů, poznatků umí komplexně využívat při hodnocení ekonomické situace podniku, při provádění rozborů, stanovení východisek, prostředků a cílů dalšího vývoje. Je schopen využívat ve své práci moderních prostředků výpočetní a kan­celářské techniky.
Může pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Podmínky přijetí
· úspěšně vykonaná maturitní zkouška,
· složení přijímací zkoušky (písemný test z cizího jazyka - angličtina, němčina)
Organizace studia
Studium je denní, tříleté, rozdělené do šesti semestrů, po každém semestru následuje zkouškové období. Ve 2. a 3. ročníku je zařazena odborná šestitýdenní praxe v podnicích a institucích.
Způsob ukončení studia
Studium je ukončeno absolutoriem složeným z teoretické zkoušky z odborných ekonomických předmětů, ze zkoušky z cizích jazyků a z obhajoby absolventské práce.
Profesní označení absolventa
Diplomovaný specialista v oboru finanční a ekonomické poradenství.
Sociální postavení studenta:
Stejné jako postavení žáka, z něhož vyplývají nároky na daňové slevy a státní sociální dávky.
Školné: Roční školné činí Kč 3 000,--, platba bude provedena u ČSOB po přijetí na VOŠ.
Přijímací řízení:
1. kolo 23. 6. 2008
2. kolo 25. 8. 2008
Termín podání přihlášek:
1. kolo do 31. 5. 2008
2. kolo do 6. 8. 2008
Formuláře přihlášek ke studiu obdržíte na vaší nebo na zdejší škole, na požádání zašleme.
Na přihlášce nezapomeňte vyplnit správně kód a název oboru a IZO školy, odkud pocházíte.
Na přední stranu do pravého rohu uveďte cizí jazyk, z něhož vykonáte přijímací zkoušku.
Poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených s přijímací zkouškou je Kč 90,-. Platbu uhraďte složenkou na adresu školy a ústřižek přiložte k přihlášce.
Počet přijímaných uchazečů: Plánuje se přijetí 35 studentů
Ubytovací možnosti a stravování
Ubytování je možno zajistit v centrálním domově mládeže, stravování v jeho jídelně nebo ve školní jídelně.
Adresa: Domov mládeže, Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram II, tel.: 318 626 265
Informace:
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram, Na Příkopech 104
261 01 Příbram I
tel. 318 621 131, 318 621 144,
fax. 318 621 131
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama