Listopad 2008

Vše důležité o NSZ I.

30. listopadu 2008 v 16:41 Pro závěrečné ročníky

Vše důležité o NSZ:


Termíny a místa konání


Národní srovnávací zkoušky se v roce 2008/2009 konají celkem v šesti termínech na téměř třiceti místech České republiky a na třech místech na Slovensku.


Volné kapacity


Níže uvedená tabulka obsahuje seznam míst, kde se NSZ budou konat. V jednotlivých sloupcích jsou uvedeny aktuální volné kapacity pro jednotlivé předměty zkoušek v daném termínu.

NSZ - II.termín - 7. února 2009 (sobota)


Čísla v tabulce udávají počet volných míst pro daný termín v daném místě, které je nejblíž našemu městu.Město


OSP


ZSV


MAT


AJ


NJ


FJ


PV


Brno Teiresias (pouze pro handicapované studenty)


30


0


0


15


15


0


0


České Budějovice


159


0


0


143


147


0


0


Kladno


72


0


0


146


150


0


0


Plzeň


413


0


0


124


144


0


0


Praha


1352


0


0


102


147


0


0


Praha Tereza (pouze pro handicapované studenty)


28


0


0


15


15


0


0


Příbram


44


0


0


144


149


0


0


Strakonice


0


0


0


0


0


0


0


Tábor


76


0


0


71


72


0


0NSZ - III. termín - 7. března 2009 (sobota)


Čísla v tabulce udávají počet volných míst pro daný termín v daném místě.Město


OSP


ZSV


MAT


AJ


NJ


FJ


PV


Brno Teiresias (pouze pro handicapované studenty)


29


14


15


0


0


0


0


České Budějovice


209


108


137


0


0


0


0


Domažlice


28


65


74


0


0


0


0


Kladno


93


135


142


0


0


0


0


Plzeň


558


118


132


0


0


0


0


Praha


1812


865


71


0


0


0


0


Příbram


71


138


145


0


0


0


0


Strakonice


134


65


74


0


0


0


0


Tábor


106


58


74


0


0


0


0

Fakulty, které zohledňují výsledky NSZ

30. listopadu 2008 v 15:20 Pro závěrečné ročníky

Fakulty, které zohledňují výsledky NSZ:


Následující fakulty při svém přijímacím řízení zohledňují výsledky NSZ. Pokud budete mít dobrý výsledek, pomůže vám to v přijímacím řízení nebo při případném odvolání. O způsobu přihlížení a doložení výsledku naleznete informace u konkrétní fakulty.

Bratislava
Brno
České Budějovice

Hradec Králové
Karviná
Liberec
Mladá Boleslav
Ostrava
Plzeň
Praha
Ústí nad Labem
Zlín


Přehled fakult s NSZ

30. listopadu 2008 v 15:13 Pro závěrečné ročníky

Na následujících fakultách jsou národní srovnávací zkoušky povinnou součástí příjmacího zřízení nebo ho plně nahrazují. Je tedy nutné nejen podat přihlášku na fakultu, ale i se přihlásit k NSZ a absolvovat je v některém z termínů, které fakulta uznává a z předmětů, které vyžaduje:


Nejbližší dny otevřených dveří

30. listopadu 2008 v 14:53 Pro závěrečné ročníky

Nejbližší dny otevřených dveří:

Nejbližší dny otevřených dveříV nejbližších dvou týdnech se konají na vysokých školách následující dny otevřených dveří.

UniverzitaFakultaDatum
Univerzita Karlova v PrazeMatematicko-fyzikální fakulta2.12.2008
Univerzita Karlova v PrazePedagogická fakulta3.12.2008
Technická univerzita v LiberciFakulta strojní3.12.2008
Vysoké učení technické v BrněFakulta chemická4.12.2008
Univerzita Karlova v PrazeFakulta tělesné výchovy a sportu4.12.2008
Univerzita Hradec KrálovéFakulta informatiky a managementu5.12.2008
Technická univerzita v LiberciFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická5.12.2008
Vysoké učení technické v BrněFakulta strojního inženýrství5.12.2008
Akademie múzických umění v PrazeDivadelní fakulta6.12.2008
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v BrněZahradnická fakulta v Lednici10.12.2008
Vysoké učení technické v BrněFakulta elektrotechniky a komunikačních technologií11.12.2008
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta multimediálních komunikací12.12.2008
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta technologická12.12.2008
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta managementu a ekonomiky12.12.2008
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta aplikované informatiky12.12.2008
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta humanitních studií12.12.2008
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v BrněLesnická a dřevařská fakulta12.12.2008
Vysoké učení technické v BrněFakulta podnikatelská12.12.2008
Západočeská univerzita v PlzniFakulta strojní13.12.2008

Model maturit 2010

27. listopadu 2008 v 1:01 Pro všechny

Model maturit, schéma 2010

Jak a z čeho se bude maturovat"státně" najdete na:


PODNIKÁNÍ ve šk. roce 2008-2009

27. listopadu 2008 v 0:44 | M. Velflová |  Přijímací řízení

PODNIKÁNÍ 2008-2009


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


pro školní rok 2009/2010

Obor vzdělání: 64-41-L/524 PodnikáníŘeditel školy stanovuje v souladu s novelou zákona č. 561/2006 Sb., školského zákona v platném znění:

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:


60 žáků ve 2 třídách

2. Termín 1. kola přijímacího řízení:


27. duben 2009

3. Kritéria přijímacího řízení:


3.1
HODNOCENÍ PROSPĚCHU V OBORU VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM


Uchazečům budou uděleny body za výsledky v 1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku studia ze všech studovaných předmětů.


1,00 - 1,10


100

2,21 - 2,25


49

1,11 - 1,20


95

2,26 - 2,30


48

1,21 - 1,30


90

2,31 - 2,35


47

1,31 - 1,40


85

2,36 - 2,40


46

1,41 - 1,50


80

2,41 - 2,45


45

1,51 - 1,60


75

2,46 - 2,50


44

1,61 - 1,65


70

2,51 - 2,60


42

1,66 -1,70


65

2,61 - 2,70


40

1,71 - 1,75


60

2,71 - 2,80


38

1,76 - 1,80


58

2,81 - 2,90


35

1,81 - 1,85


57

2,91 - 3,00


30

1,86 - 1,90


56

3,01 - 3,10


25

1,91 - 1,95


55

3,11 - 3,20


20

1,96 - 2,00


54

3,21 - 3,30


15

2,01 - 2,05


53

3,31 - 3,40


10

2,05 - 2,10


52

3,41 - 3,50


5

2,11 - 2,15


51

nad 3,50


0

2,16 - 2,20


50

3.2 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ


Za každý 2. stupeň z chování v hodnocených pololetích bude žákovi odečteno 10 bodů od celkového počtu bodů.


Za každý 3. stupeň z chování v hodnocených pololetích bude žákovi odečteno 20 bodů od celkového počtu bodů.

3.3 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


Přijímací zkoušky se v letošním školním roce konají. Uchazeči vykonají písemné testy z ČJL, cizího jazyka a MAT. V každém testu je možné získat maximálně 20 bodů.

4. Pořadí uchazečů


Uchazeči budou seřazeni podle počtu bodů získaných či odečtených podle kritérií uvedených v bodu 3.

5. PŘEDCHOZÍ STUDIUM NA SŠ


Uchazeči, kteří již studium ukončili v minulých letech, jsou povinni předložit kopii výučního listu současně s přihláškou ke studiu.


Studenti současného 3. ročníku jsou povinni předložit výuční list nejpozději do 26. 6. 2009. Pokud tak neučiní, nemohou v souladu s platnými předpisy od 1. 9. 2009 zahájit řádné studium a jejich případné Rozhodnutí o přijetí ke studiu, které získali před konáním závěrečné zkoušky, bude neaplikovatelné v duchu platných právních předpisů.


Studenti, kteří nezískají výuční list v řádném termínu (červen), ale až v pozdějších termínech, mají možnost přihlásit se ke studiu nástavbového oboru až v dalším školním roce.

6. Další informace


V případě, že bude podaná přihláška ke studiu neúplná či požadované doklady nebudou předloženy do 15. 3. 2009, budou přihlášky uchazečům vráceny. Ti jsou pak vyřazeni ze seznamu uchazečů, kteří přistoupí k přijímacímu řízení.

S vyhlášením dalších kol přijímacího řízení se nepočítá.

Po červnovém termínu stanoveném pro vykonání závěrečných zkoušek je možné doplnit počet přijímaných uchazečů o ty, kteří úspěšně absolvovali 1. kolo přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů a nahradili by tak původně přijaté uchazeče, kteří škole oznámí, že nenastoupí nebo nebudou moci nastoupit ke studiu z důvodu nezískání výučního listu v řádném termínu.Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy do 15. března 2009.Kód a název oboru
, který uvádíte na přihlášce: 64-41-L/524 Podnikání

Informační dny: 3. 12. 2008 a 14. 1. 2009 vždy od 13.00 do 16.00 hodin

Na přihlášce ke studiu se nevyžaduje pro daný obor posouzení zdravotní způsobilosti příslušného registrujícího praktického lékaře.

POZNÁMKA:

Uvažuji o přípravných kurzech na příjmací řízení z matematiky...

Případní zájemci!!

Hlašte se do 30. 1. 2009 u Mgr. M. Velflové, sborovna 1. patro

Numeralogie s. r. o. :-))

24. listopadu 2008 v 22:49 Pro všechny

Snadné vysvětlení všech problémů a starostí najdeš na:ale vážně, trocha spirituality neuškodí a je to přece zábava, né?

Trocha zábavy a odreagování ...

23. listopadu 2008 v 21:38 | M. Velflová |  Pro milé kolegy
Ahoj všichni kolegové!

Také máte pocit, že sotva školní rok začal, jste utahaní tak, že je nejvyšší čas na prázdniny? Tak právě pro vás je určen:

Vtip

Takhle se jeden táta od rodiny ráno doma probudí, v hlavě mlátí permoníci, v puse poušť. Otevře oko a na nočním stolku dva aspiriny a sklenice vody. Posadí se a vidí na židli - vyžehlená košile, kravata, kalhoty. Vedle stojí vyblejskaný boty. Nahoře leží cedulka:
"Miláčku, snídani máš na stole v kuchyni. Jela jsem nakoupit. "Miluji Tě!"
Tak se oblékne, úplně zblblý jde do kuchyně a na stole slanina s vejci, čerstvě rozpečené rohlíky, ranní noviny vedle talíře ....
Jeho syn snídá, tak se ho ptá: "Co se tady proboha stalo?" ....
Kluk na to: "Přišel jsi domu ve tři ráno, ožralej na plech a vůbec jsi nevěděl, co děláš. Vyvrátil jsi dveře, rozbil židli, nablil v předsíni, udělal sis monokl o roh stolu."
"No, ale to nedává žádnej smysl, proč mám připravenou snídani a to všechno?"
"Jo tohle? To když tě máma odvlekla do koupelny a snažila se tě svléknout,tak jsi ji řekl:
"Ruce pryč, dámo, já jsem šťastně ženatej."

Další vtipy a spoustu jiných zajímavých věcí najdete na:

Hezký týden!!!

Další DOD

23. listopadu 2008 v 8:24 Pro závěrečné ročníky

Další Dny otevřených dveří:


Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
2.12.2008
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
3.12.2008
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
3.12.2008
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická
4.12.2008
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu
4.12.2008
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
5.12.2008
Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
5.12.2008
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
5.12.2008
Akademie múzických umění v Praze
Divadelní fakulta
6.12.2008


Začínají informační dny VŠ

4. listopadu 2008 v 18:41 Pro závěrečné ročníky

Informační den na Karlově Univerzitě:


Webové stránky vysokých škol

4. listopadu 2008 v 17:59 Pro závěrečné ročníky

Webové stránky vysokých škol:

Myslím, že to není úplně všechno, ale může se hodit...


Studium v zahraničí

2. listopadu 2008 v 8:36 | M.Velflová, stránky Alfa Agency |  Pro závěrečné ročníky

Uvažujete o studiu nebo práci v zahraničí?

Do školy přišel letáček s nabídkou na studium v zahraničí. Nemám sice žádné reference na firmu Alfa Agency, ale můžete si udělat názor sami, z jejich webovek a taky se můžete zajet podívat do jejich pražské kanceláře, případně se informovat na praha@alfa-agency.cz.PRAHABRATISLAVASYDNEY - AUSTRALIA
Nám. Svobody 12Za Poříčskou branou 4Nám. SNP 13European Corner Pty Limited
602 00 Brno186 00 Praha 8811 01 BratislavaSuite 803A, Level 8, 32 York Street
Tel.: +420 511 110 662Tel.: +420 222 360 511Tel: +421 220 633 378Sydney, NSW 2000, Australia
Fax: +420 537 036 802Fax: +420 537 036 802Fax: +420 537 036 802(CZ)Tel: +61 2 8244 2356
brno@alfa-agency.czpraha@alfa-agency.czbratislava@alfa-agency.sksydney@alfa-agency.cz
Provozní doba
Po-Čt 8:30-18h, Pá 8:30-17hPo-Čt 9-18h, Pá 9-18hPo-Pá 9-17hPo-Pá 10-17h
Kancelář se nachází v samotném centru Brna. mapaKancelář se nachází přímo u stanice metra Florenc, výstup k zadní straně supermarketu Delvita. mapaNájdete nás v úplnom centre Bratislavy na nám. SNP 13 (Manderla - 1. posch.). mapaNajdete nás v centru Sydney, na York street. mapa


O firmě Alfa Agency s.r.o. (z jejich webovek):
Alfa Agency s.r.o. je mezinárodní společností - agenturou, nabízející komplexní služby v oblasti vzdělávání, práce, cestování a studia v zahraničí. Společnost Alfa Agency vznikla v roce 1996, do roku 2000 fungovala jako fyzická osoba, od roku 2000 jako společnost s ručením omezeným. Během této doby využilo našich služeb již několik tisíc spokojených zákazníků. Kanceláře Alfa Agency naleznete v Praze, Brně, Bratislavě a také v Sydney!A dejte mi kdyžtak vědět, jak jste byli spokojeni a jak jste pochodili!