Březen 2009

Pracuje se na jarním vzhledu...

22. března 2009 v 8:34 Pro všechny
Hezký jarní den,

jak už titulek napovídá, začínám pracovat na novém jarním vzhledu stránky, taky bych trochu chtěla pozměnit zaměření: nové rubriky na sebe nedají dlouho čekat. Tak uvidíme, jestli se bude na co těšit. M.V.

Tibet 2009?

10. března 2009 v 19:33 | M.Velflová |  Pro všechny

Čínská invaze do Tibetu


Tibet neboli "střecha světa"jak je často pro svoji vysokou nadmořskou výšku 4900 metrů nad mořem nazýván, je území ve střední Asii.
Po celá staletí se tato část země díky své izolovanosti vyvíjela autonomně. V sedmém až devátém století byl vytvořen stát s centralizovanou vládou, vlastním písmem a náboženstvím, rozvinutým soudnictvím a silnou armádou. Důležitým prvkem ve vývoji Tibetu se stal institut dalajlámy, který je spojením světské a zároveň duchovní moci v zemi. Je představitelem tibetského budhismu a pro nás Evropany je ideální hlavou státu. Úžasné se zdá především to, jak je dalajláma volen a také fakt, že se jím může stát příslušník kterékoli společenské vrstvy, což má blízko k demokratickému způsobu vládnutí. Samozřejmostí je uznání osoby budoucího dalajlámy za reinkarnaci některého z předcházejících dalajlámů. Právě osobnost dalajlámy sehrála v průběhu invaze Číny do Tibetu a následné dosud trvající okupace důležitou roli. Tibet byl Čínou obsazován pravidelně od 18. století, ale od roku 1912 bylo až do 21. října 1950 toto území samostatné. Tento den dostaly jednotky Čínské lidové osvobozenecké armády (LOA) rozkaz k obsazení Tibetu. Záminkou se stala snaha "zachránit tři miliony Tibeťanů před imperialistickým útlakem a zabezpečit ochranu západní čínské hranice"1) . To první je naprostý nesmysl neboť sám XIV. dalajláma ve své knize uvádí, že pokud je mu známo, bylo v té době v Tibetu všehovšudy šest Evropanů. Druhému proklamovanému důvodu (pokud vůbec nějaký důvod může být dostatečně pádný pro potlačení lidských a občanských práv, kterými invaze bezpochyby je) lze uvěřit, neboť Tibet byl vskutku nárazníkovou oblastí mezi Čínou a Indií. Boje na východě země byly zcela v režii Číňanů, neboť slabá tibetská armáda se bránila jen velice těžko. Číňanům se nakonec podařilo toto strategicky významné území ovládnout a dokonce i naoko zachovat zdání nezávislosti dobytého území, neboť vládce Tibetu, tehdy čtrnáctiletý dalajláma zůstal
i nadále hlavou Tibetu i když guvernérem se stal příslušník LOA. Svoji roli sehrálo také mezinárodní společenství, které projevilo k osudu Tibetu naprostou lhostejnost.. Čína přistoupila hned k reformám
ekonomickým,
politickým a společenským. Byly ovšem prováděné tak necitlivě, že vedly ve druhé polovině padesátých let k značným nepokojům. Tyto nepokoje přerostly 10. března v ozbrojené povstání, po jehož krvavém potlačení uprchl dalajláma do Indie. Zde požádal o politický azyl. Spolu s ním odešlo do emigrace i 80 000 Tibeťanů V Indii byla také sestavena 9. dubna 1959 Tibetská exilová vláda.
Dalajláma tedy od roku 1960 žije v indické Dharamsale. Odtud vyjíždí do celého světa a hovoří s představiteli jednotlivých zemí o situaci v Tibetu. Za tuto svoji činnost dostal Nobelovu cenu míru. Ani tibetský lid se ovšem nevzdává a výsledkem bylo vyhlášení Tibetské autonomní oblasti. Nepokoje a následné represe ze strany Číny ovšem přetrvávají. Snad v současnosti, kdy se i Čína otevírá světu v souvislosti s konáním nejbližších olympijských her v Pekingu, se i v otázce Tibetu vývoj pohne kupředu a dalajláma bude moci za důstojných podmínek opět pohlédnout z oken
paláce Potala v Lhase.
Hned po zvolení tématu této eseje jsem si byla téměř jistá, že její napsání bude jedno z nejtěžších. Nerozhodla jsem se totiž psát o dnech
štěstí a lásky, hrdosti a síly ale
naopak o utrpení a bolesti, ponížení a bezmoci. I v našich dějinách vzdálených či nedávných je takových dní několik. Ať už je to 15. březen 1939 nebo 21. srpen 1968.
Podobnost vidím především v počátečním rozdání karet: velký a malý soused, rozpínavost vyznavačů zvrácené ideologie na jedné straně a touha po klidném a ničím nerušeném tradičním životě na straně druhé.

Použitá literatura

Shakabpa, Tsepon W. D., Dějiny Tibetu, str. 256 - 270, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000
Jeho Svatost Tändzin Gjamccho, O Tibetu a Tibetském budhismu, Ithaca 1992
Svět poznání, Světové dějiny 95 - Čína ve 20. st., Světové dějiny 177 - Panovníci Číny

Ještě poslední Dny otevřených dveří...

8. března 2009 v 17:00 Pro závěrečné ročníky

Nejbližší dny otevřených dveříV nejbližších dvou týdnech se konají na vysokých školách následující dny otevřených dveří. Tato data si můžete rovněž zadat do osobního kalendáře v Navigátorce.

UniverzitaFakultaDatum
Vysoká škola báňská -Technická univerzita OstravaFakulta bezpečnostního inženýrství11.3.2009

Informace z Navigátorky

3. března 2009 v 14:48 Pro závěrečné ročníky
Nejbližší dny otevřených dveří

V nejbližších dvou týdnech se konají na vysokých školách následující dny otevřených dveří. Tato data si můžete rovněž zadat do osobního kalendáře v Navigátorce.

Univerzita
Fakulta
Datum
Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
6.3.2009
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
11.3.2009


Důležité upozornění

Fakulta informatiky a statistiky prodlužuje pro zájemce o studium termín podání přihlášky do 6.3.2009 23:59.

Upozornění: Pokud žádáte o přijetí na základě testů SCIO nebo prospěchu ze střední školy, musíte podat elektronickou přihlášku a zaplatit poplatek za přijímací řízení (500 Kč). Přihláška ke studiu bez zaplacení poplatku se nezpracovává.

Termín podání přihlášek posunut také na FF a PřF UJEP

(27.2.2009) FF a PřF UJEP

Přihlášky ke studiu všech bakalářských a navazujících magisterských oborů Filozofické a Přírodovědecké fakulty UJEP lze podávat až do 31. března 2009.
Více informací na stránkách filozofické a přírodovědecké fakulty UJEP.


Posunutí termínu odevzdání přihlášek ke studiu na PF UJEP
Na základě rozhodnutí děkana lze podávat přihlášky ke studiu na PF UJEP až do 31. března 2009. Změna se týká všech studijních oborů s výjimkou studijního oboru Sociální pedagogika.
Více na pf.ujep.cz

Ukázkové testy přijímacích zkoušek - těžko na cvičišti, lehko na bojišti: