Září 2009

Babí léto

17. září 2009 v 19:56 | M. Velflová |  Foto
Babí léto...

Vodní dýmka

6. září 2009 v 10:46 | Z archivu MUDr. Králíkové |  Pro všechny

Vodní dýmka

Souhrn:
  • obliba kouření vodní dýmky u mladých lidí stoupá a riziko je podceňováno a spojeno s celou řadou mýtů
  • ve vodě se kouř nepročistí, jen ochladí
  • kvalita tabáku je velmi variabilní (pesticidy), navíc se vdechují zplodiny hoření uhlíku
  • objem vdechnutého vzduchu při potažení je větší než u cigarety - jednak je kouř chladnější, jednak je třeba podpořit hoření
  • vliv na zdraví je přitom přinejmenším stejný, spíše však horší, než u kouření cigaret; navíc je u vodních dýmek zvýšené riziko infekcí
  • mělo by dojít k zavedení standardizovaných metodik k hodnocení kouření vodních dýmek, které mohou výrazně poškodit zdraví zejména dnešní mladé generace

Historie
Vodní dýmka (water-pipe, narghile, argileh, goza, hookah, shisha, hubble-bubble) znamená v principu, že kouř (nejen tabáku, ale např. opia, marihuany či jiný) probublává vodou a tak se ochlazuje. Bohužel, většina látek v kouři zůstává. Kouření vodní dýmky (KVD) je známo více než 400 let a je běžné v Arábii, Turecku, Etiopii, Indii či Pákistánu nebo některých oblastech Číny. Typicky ji tam kouří starší muži v "důchodovém věku". Kouření vodní dýmky je v těchto společnostech pro ženy menším stigmatem než kouření cigaret a proto nejsou tak velké rozdíly v prevalenci podle pohlaví. Je to typicky sociální aktivita - kouření ve skupině, sdílení (12). V poslední době je oblíbená ve vyspělých zemích, i u nás, a to zejména u mladých lidí. Nebezpečný je fakt, že si prakticky neuvědomují riziko.
Tabákové směsi pro vodní dýmky (maassel, tobamel nebo tabamel) mívají různé příchutě, často ovocné. Jsou velmi variabilní, ale u zkoumaných vzorků kouře (aerosolu) byly vždy naměřeny vysoké koncentrace CO, nikotinu, "dehtů" i např. těžkých kovů a to stejné nebo spíše vyšší v porovnání s kouřem z cigaret. Kouř vodní dýmky také způsobuje stejné nemoci jako cigaretový kouř, navíc tu je riziko infekcí (sdílení dýmky) a kombinace s dalšími psychoaktivními drogami (10, 14).

Epidemiologie
Celosvětově kouří vodní dýmku denně více než milion lidí (27), v Libanonu denně asi 15 % dospělých (2), 25 % těhotných žen (9) a 32 % vysokoškolských studentů (26); v jiné libanonské studii mělo s KVD 63 % vysokoškolských studentů zkušenost. Věk zahájení KVD byl 19,2 u mužů a 21,7 u žen (15). V Izraeli má tuto zkušenost 38 % středoškolských studentů (7, 28). Údaje o prevalenci z anglosaských zemí, Evropy nebo ČR nejsou k dispozici.

Princip vodní dýmky
Tabák používaný pro vodní dýmky váží v jedné dávce 10 - 20 g. Prodává se v krabičkách s obrázky ovoce nebo květin. Má 3 hlavní formy:
  • muessel (medový) obsahuje kolem 30 % tabáku a 70 % medu nebo melasy, většinou je ochucený ovocnými příchutěmi a dalšími aditivy
  • tumbak (ajami) je tmavá, pouze tabáková pasta
  • jurak (většinou z Indie) je přechodná forma, může nebo nemusí obsahovat ovocné nebo jiné příchutě

Typická vodní dýmka má "hlavu", kovové "tělo", skleněnou nádobu a ohebnou dlouhou hadičku s náustkem. Hlava, na kterou se umísťuje tabák, má misku přikrytou kónickým krytem, aby oheň nevyhasl. Tělo je připevněno k hrdlu nádoby naplněné vodou. Hadička je napojena na postranní otvor nad hladinou vody. Spalování tabáku začíná na misce hlavy, kam se vlhký smotek tabáku položí společně s hořícím uhlíkem. Kouř prochází vodou, kde se ochlazuje a část solubilních látek se rozpouští. Hadičkou je pak inhalován kuřákem. K udržení ohně je třeba intenzivní inhalování.
Vlastnímu kouření předchází rituální příprava, hořící dýmka je pak centrem skupiny při konverzaci a společném trávení času. Hadička koluje a jeden náustek většinou sdílí celá skupina. Vykouření jedné dýmky trvá typicky kolem 50 minut, ale může to být i několik hodin.

Složení kouře vodní dýmky
Tabák pro vodní dýmky má velmi variabilní složení, ale mívá kolem 2 - 4 % nikotinu oproti 1 - 3 % u cigaret (13). Složením kouře se mnoho autorů nezabývalo, jedna studie uvádí koncentraci CO: 0,34-1,4 % v kouři vodní dýmky oproti 0,41 % v kouři cigarety. Přitom byly koncentrace CO výrazně vyšší u menších vodních dýmek (21). Saudskoarabská studie (N=1832) našla po 10-40minutovém kouření nejvyšší koncentrace karboxyhemoglobinu u kuřáků vodních dýmek -10,1 %, kuřáci cigaret měli 6,5 % COHb a nekuřáci 1,6 % COHb (31).
Po 45minutovém kouření vodní dýmky vzrostla průměrně koncentrace nikotinu v plazmě z 1,11 na 60,31 ng/ml a koncentrace kotininu z 0,79 na 52 ng/ml. Koncentrace nikotinu ve slinách vzrostla z 1,05 na 625 ng/ml a kotininu ve slinách z 0,79 na 284 ng/ml. Průměrné množství močí vyloučeného nikotinu a kotininu za 24 h po kouření bylo 74 a 249 μg (22). Přehledný článek z roku 2007 konstauje, že denní kuřák vodní dýmky bude mít podobný příjem nikotinu jako kuřák cigaret (Neegard).
Složení hlavního proudu kouře bylo měřeno při standardním protokolu 100 potažení po dobu 3 sekund během jednoho sezení. Kouř obsahoval 2,25 mg nikotinu a 242 mg pevných nenikotinových částic. Navíc byly nalezeny mnohem vyšší hodnoty arzenu, chrómu a olova než v cigaretovém kouři. Přitom zvýšení intenzity potahování zvýšilo nenikotinové pevné částice a odstranění vody zvýšilo množství nikotinu v inhalovaném kouři (24).

Vliv na zdraví
Ani v zemích, kde je KVD běžné, nebyl dosud jasně zhodnocen vliv na zdraví. Problémů je řada - kromě velké variability vodních dýmek, druhů tabáku i způsobu kouření bývá navíc velká část kuřáků vodních dýmek bývalými nebo současnými kuřáky cigaret.
Zatím byla prokázána jen spojitost s rakovinou dýchacích cest, jícnu a žaludku (18, 20, 6), nikoli např. močového měchýře (4). Mezi nemaligními nemocemi dýchacích cest je to snížení plicních funkcí a to výraznější než u cigaret (1, 13). Jedna studie však rozdíl v plicních funkcích naopak nenašla (3).
Zvýšené riziko infekcí má podstatu jednak ve sdílení jednoho náustku více kuřáky, jednak v manuální přípravě (na rozdíl od cigaret) dýmky a tabáku. Popsáno je riziko infekce Helicobacter pylori (5), plicní aspergilózy (25) a tuberkulózy (17), potenciálně je to hepatitis A, herpes simplex, virus Epstein-Barrové, respirační infekce a HIV.
Podobný je vliv KVD na reprodukční zdraví, nižší plodnost (a to i u mužů), těhotenství a plod, včetně nižší porodní váhy a nižšího skóre Apgarové (8, 19). U kuřáků vodních dýmek byl popsán vyšší krevní tlak a rychlejší srdeční frekvence (22, 11). Byly popsány i další následky KVD jako zvýšení leukocytů (23), genotoxický vliv (30) či funkce trombocytů (29).

Mýty
Nejčastějšími omyly kolem vodních dýmek jsou, že
· jejich kouř obsahuje méně nikotinu
· jejich kouř méně dráždí a je méně nebezpečný pro dýchací systém
· voda odfiltruje škodliviny z kouře
· jejich tabák obsahuje ovoce a je proto zdravý

Bohužel, tyto mylné názory má až přes 50 % kuřáků vodních dýmek (16). Tak představuje kombinace nedostatku zkušeností, zájmu a metodik lékařů spolu s nedostatkem informací a šířením mýtů mezi dospívajícími ne nevýznamné riziko zejména pro naše adolescenty (14).
Vzhledem k tomu, že kouření vodní dýmky se rozšiřuje zejména mezi mladými a mezi dívkami a je obecně podceňováno, měla by se tato forma kouření stát předmětem dalších výzkumů. Například neexistují (v roce 2007) jasná doporučení odvykání kouření vodní dýmky (Maziak).