Prosinec 2009

PF 2010

26. prosince 2009 v 9:52 Pro všechny
Posílala jsem PF všem známým, kolegům, přátelům a blízkým a nevím, jestli to došlo...v odeslaných se mi objevila nějaká nesmyslná kombinace znaků, čísel a písmen, tak svoji PF s partou andělů dávám i na blog, snad se dostane i těm, kteří jí měli dostat osobně :-))

Termíny NSZ - nutno sledovat a přihlásit se!!!

6. prosince 2009 v 17:05

Některé fakulty VŠ požadují při příjmacím řízení NSZ. Je nutné se včas přihlásit.

Termíny NSZ

  • 5. prosince 2009
  • 6. února 2010
  • 6. března 2010
  • 1. dubna 2010
  • 1. května 2010
  • 29. května 2010

Pozor začínají přípravné kurzy na zkoušky na VŠ

6. prosince 2009 v 17:01
Přípravné kurzy na ekonomické fakulty:

EKONOMICKÉ FAKULTY - semestrální přípravný kurz 1x za 14 dnů NEDĚLE Praha

VÝUKA V PRAZE! Náš semestrální kurz je určen pro všechny uchazeče o studium na ekonomických fakultách, kde je součástí přijímacího řízení matematika a cizí jazyky. Pro maturanty, kteří se chtějí v průběhu 4. ročníku 100% připravit na přijímací zkoušky. Ale i pro ty, kteří neuspěli u přijímacího řízení a příští rok nechtějí již nic ponechat náhodě a bez problémů uspět u přijímacích zkoušek. Studenti našich dlouhodobých přípravných kurzů mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy a lektory je spokojeno každoročně přes 94% účastníků kurzů (statistika z "Feedback" dotazníku).

Určen pro:

· Kurz je určen všem studentům, kteří se chtějí důkladně připravit na přijímací zkoušky.
· Studentům, kteří neuspěli u přijímacího řízení a nechtějí již nic ponechat náhodě a bez problémů uspět u přijímacích zkoušek.
· Všem zájemcům, kteří mají chuť dozvědět se něco nového.
· Pro maturanty, kteří se chtějí důkladně připravit na maturitní zkoušku z matematiky.

Osnova:

Náš kurz je ušit přímo na míru přijímacím zkouškám ekonomických fakult ČR. Jelikož přijímací řízení na ekonomické fakulty se skládá výhradně z přijímacího testu z matematiky a testů z cizích jazyků (gramatika), je tento intenzivní přípravný kurz zaměřen primárně na matematiku a testování znalostí z cizího jazyka. Výuka probíhá na základě výkladu daných tématických okruhů a rozboru všech příkladů a variant přijímacích testů. Na rozdíl od konkurence vyučujeme v malých skupinách a náš kurz obsahuje pouze látku a předměty, která se u přijímacích zkoušek ekonomických fakult vyskytuje.

Přednášky jsou sestaveny podle pozměněné koncepce přijímacího řízení VŠE. Studenti mají možnost konzultovat s lektory témata i problémy z vlastní přípravy či absolvovaných přijímacích testů. Velký důraz bude kladen na úspěšné zvládnutí přijímacích testů "nanečisto" a konzultace s vyučujícím.

Na závěr kurzu Vám poskytneme detailní 2 hodinovou konzultaci jak se připravit na přijímací testy ekonomických fakult z cizích jazyků, doporučenou literaturu, struktura testů a bodové hodnocení.

1. Základní algebraické úpravy
2. Funkce jedné reálné proměnné (lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické)
3. Rovnice a nerovnice (lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické)
4. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
5. Komplexní čísla
6. Posloupnosti a řady (aritmetické, geometrické)
7. Analytická geometrie v rovině
8. Kombinatorika a pravděpodobnost
9. Úvod a příprava na přijímací řízení, přijímačky nanečisto
10. Detailní konzultace k formě, přípravě, struktuře, hodnocení přijímacích testů ekonomických fakult z cizích jazyků (angličtina).

Rozsah:

Semestrální přípravné kurzy vypisujeme ve dvou termínech: všední dny nebo víkendy.
První termín: NEDĚLE (1x za 14 dnů 6 hodin, celkem 10 setkání) a druhý termín ČTVRTEK (1x týdně 4 hodiny, celkem 15 setkání).
Poslední měsíc semestrálního kurzu (v květnu) bude výuka každou neděli, tak aby se studenti již mohli těsně před přijímacím řízením ještě intenzivněji připravovat a zkoušet si přijímací testy nanečisto - simulace příjímacího řízení, procvičování zveřejněných přijímacích testů!

Termín:

Kurz je nabízen ve DVOU termínech:
Praha NEDĚLE 9,30-14,30
2010 únor 7.,21., březen 7.,21. duben 11.,25., květen 2.,9,.16.,23.
(v květnu těsně před přijímacím řízením probíhá výuka každý víkend)
Vhodné pro mimopražské studenty nebo pracující!
Praha ČTVRTEK 17,00-20,10
2010 leden 21.,28.,únor 4.,11.,18.,25. březen 4.,18.,25.,duben 8.,15.,22.,29., květen 6.,13.
Vhodné pro pražské studenty, studenty ze Středočeského kraje a pracující v Praze a okolí!

Místo:

Kurz se koná v centru Prahy v učebnách pražských základních škol a gymnázií. Tento kurz probíhá na ZŠ Strossmayerovo náměstí 3, Praha 7 s výborným dopravním spojení: tramvají č. 1, 5, 8, 12, 14, 17, 25, 26 zastávka Strossmayerovo náměstí nebo metrem "C" zastávka Vltavská.

Vyučující:

Naši lektoři jsou odborníci s pedagogickou praxí, kteří přistupují velmi důkladně k vyučované látce, poskytnou Vám široké znalosti v oboru, pomohu i poradí. Předají Vám cenné informace i osobní zkušenosti o přijímacím řízení, vyberou Vám správnou "doporučenou" literaturu a rádi s Vámi prodiskutují náročná témata a úskalí oboru. Kurzy vedou přátelským stylem a našim společným cílem je, abyste se při výuce co nejvíce naučili a prožili příjemně a užitečně strávený čas studiem.

Cena:

4990,-Kč (včetně 19% DPH)
Výhody našich studentů:
- 10% slevu na veškeré publikace
nakladatelství AMOS
- 5% slevu na ostatní kurzy vzdělávací agentury AMOS
- obdrží závěrečný Certifikát o absolvování kurzu
- zkušený tým lektorů v Praze, který několik let vyučuje a publikuje učebnice k přijímacím zkouškám
- intenzivní psaní přijímaček nanečisto z největší databáze testů, kterou spravujeme
- zázemí vzdělávací agentury a nakladatelství AMOS
- možnost splátek

Specifikum:

Absolventi získají závěrečný Certifikát o absolvování studia. Procvičíte si typové otázky, příklady a varianty z minulých přijímacích testů. Budete mít též možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou. Výuka probíhá formou semináře v malých skupinách pod vedením odborníků.

Přihlášky:

Po vyplnění přihlášky zde na serveru Vás budou kontaktovat pracovníci naší vzdělávací agentury AMOS, kteří Vám sdělí (nebo pošlou) vše potřebné spolu s číslem účtu či adresou pro uhrazení kurzovného. Zároveň nám můžete položit dotazy ohledně kurzu na email info@KamPoMaturite.cz nebo na telefonu777-048000
777-048000, tel./fax: 233382685 nebo nás osobně navštívit v naší kanceláři v Praze (Dukelských hrdinů 21, Praha 7 - Strossmayerovo náměstí).

Přihlášky, včetně kurzovného, jsou přijímány v pořadí, jak budou zasílány, do naplnění kapacity učebny. Proto v případě nezaplacení zálohy z kurzovného nebude Vaše přihláška rezervovat místo v kurzu!

Pořádá:

Nakladatelství, vzdělávací agentura AMOS - Vaše brána ke vzdělání
Dukelských hrdinů 21, 17000 Praha 7 (Strossmayerovo náměstí; Tramvaj 1,5,8,12,14,15,17,25,26; Metro Vltavská "C")
Po-Čt 8,30-17,30 Pá 8,30-16,00 polední pauza 13-13,30
Tel./Fax:(+420) 233 382 685
(+420) 233 382 685
Hotline:(+420) 777 048 000
(+420) 777 048 000
Mail: info@kampomaturite.cz

Garant:

Naším garantem je tradice a každým rokem větší počet spokojených studentů. Jako první jsme přišli:

a) s odborným řešením zadání přijímacích testů Právnické fakulty UK (od r. 2000,9 let po sobě), Policejní akademie a variant let minulých Vysoké školy ekonomické.

b) první jsme studentům nabídli odborně zpracované a knižně vydané publikace k přijímacím zkouškám pro jednotlivé obory v kombinaci s odborně vedenými přípravnými kurzy! Lektoři kurzů jsou většinou zároveň autory našich publikací k přijímacím zkouškám.

c) s nabídkou jednodenních, týdenních, měsíčních, semestrálních a ročních kurzů logiky, kde si každý student mohl před samotnými přijímacími zkouškami projít přijímací testy, okruhy a podklady, které může konzultovat s odborníky!

d) navíc jsme největší vzdělávací firmou specializující se na přijímací zkoušky v ČR. Od r. 1998 využilo našich služeb přes 80 000 studentů!

e) jako jediná vzdělávací agentura zveřejňujeme ke kurzu detailní osnovu kurzu, jména vyučujících a kurzy humanitních věd obohacujeme o spoustu testů, metodických pomůcek a psychologické hry. Na závěr kurzu provádíme úplnou simulaci přijímacího řízení.

Forma:

Studium o víkendu nebo ve všední den.

Dny otevřených dveří 2. díl

6. prosince 2009 v 16:54
Dny otevřených dveří 2. díl


Ostravská univerzita


Filosofická fakulta
8. a 9.1.2010
Fakulta sociálních studií
8. a 9.1.2010
Fakulta umění
6.1.2010
Fakulta zdravotních studií
8. a 9.1.2010
Pedagogická fakulta
8. a 9.1.2010
Přírodovědecká fakulta
8. a 9.1.2010
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Fakulta humanitních studií
11.12.2009
Vysoké učení technické v Brně


Fakulta podnikatelská
11.12., 21.1.
Univerzita Hradec Králové


Filozofická fakulta
8.1., 22.1.
Ostravská univerzita v Ostravě


Fakulta zdravotnických studií
8.1.2010
Univerzita Pardubice


Fakulta zdravotnických studií
14.1.2010
Fakulta chemicko-technologická
12.1.2010
Dopravní fakulta Jana Pernera
14.1.2010
Fakulta elektrotechniky a informatiky
15.1.2010
Fakulta filozofická
21.1.2010
Fakulta ekonomicko-správní
22.1.2010

Dny otevřených dveří na některých VŠ

6. prosince 2009 v 16:53 Přijímací řízení

Dny otevřených dveří na některých VŠUniverzita Karlova v Praze


Katolická teologická fakulta
21.1.2010
Evangelická teologická fakulta
18.1.2010
1. lékařská fakulta
9.1.2010
2. lékařská fakulta
23.1.2010
3. lékařská fakulta
15.1.2010
Lékařská fakulta v Plzni
20.1.2010
Lékařská fakulta v Hradci Králové
16.1.2010
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
25.1.2010
Filozofická fakulta
9.1.2010
Přírodovědecká fakulta
22.1.2010
Fakulta sociiálních věd
11.1.,14.1.,21+29.1.
Fakulta humanitních studií
20.1.2010
ČZU v Praze


Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
29. a 30.1.2010
Provozně ekonomická fakulta
29. a 30.1.2010
Technická fakulta
29. a 30.1.2010
Fakulta lesnická a dřevařská
29. a 30.1.2010
Fakulta životního prostředí
29. a 30.1.2010
Institut tropů a subtropů
29. a 30.1.2010
Institut vzdělání a poradenství
29.1.2010
ČVUT v Praze


Fakulta stavební
22.1.2010
Fakulta strojní

3.2. a 4.2.
Fakulta elektrotechnická
26.1.2010
Fakulta jaderná a fyzikálně inzenýrská

26.1.2010
Fakulta dopravní
22.1.,10.2.
Fakulta biomedicínského inženýrství
5.2.2010
JU v Českých Budějovicích


Ekonomická fakulta
22.1.2010
Fakulta rybářství a ochrany vod
22.1.2010
Filozofická fakulta
22.1.2010
Pedagogická fakulta
22.1.2010
Přírodovědecká fakulta
22.10.2010
Teologická fakulta
22.1.2010
Zemědělská fakulta
22.1.2010
Zdravotně sociální fakulta
22.1.2010
MU v Brně


Ekonomicko - správní fakulta
7. a 14.1.
Fakulta informatiky
19. a 27.1., 4.2.
Fakulta sociálních studií
22.1.2010
Fakulta sportovních studií
26.1.2010
Filosofická fakulta
22.1.2010
Lékařská fakulta
16.1.2010
Pedagogická fakulta
9.1.2010
Právnická fakulta
11.1.2010
Přírodovědecká fakulta
23. a 26.1.
MZLU v Brně


Agronomická fakulta
8. a 22.1., 5.2.
Lesnická a dřevařská fakulta
29.1.2010
Provozně ekonomická fakulta
8. a 22.1.,12.2.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
18.12. , 15. a 22.1.
Zahradnická fakulta
9.12. a 3.2.
Institut celoživotního vzdělání
10.12. a 21.1.