Leden 2011

PEF Brno

4. ledna 2011 v 19:09 Přijímací řízení
PEF MENDELU v Brně otevírá dveře zájemcům o studium
(4. 1. 2011, Brno) Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) nabízí zájemcům o studium nejen ekonomických, ale i informatických oborů mimořádnou příležitost seznámit se s jejím prostředím ještě před odesláním přihlášek. Fakulta jim otevírá své dveře ve dnech 7. 1., 21. 1. a 11. 2. 2011 vždy od 13. hodin v posluchárně Q01 v budově Q. O zkušenosti se s nimi podělí současní studenti.
Zájemci o studium si budou moci například prohlédnout specializované učebny, seznámit se s informačním systémem fakulty a základními informacemi o studijních programech. Pozornost jistě upoutá možnost navštívit unikátní pracoviště - laboratoř virtuální reality. Uchazečům se tak nabízí jedinečná příležitost jak získat informace přímo od studentů PEF, kteří tento den pro uchazeče sami pořádají. Ti je provedou fakultou a podělí se s nimi o své zkušenosti.
"Třebaže do 11. března ještě nějaký čas zbývá, vhodnější je přihlášku vyplnit a podat v elektronické podobě již během ledna či února," upozorňuje Marcel Ševela, proděkan pro studijní záležitosti. "Stejně jako podávání přihlášek, elektronicky probíhají na PEF i celé přijímací zkoušky, což účastníkům přijímacího řízení umožňuje dozvědět se výsledek ihned po ukončení testu", dodává Ševela.
O studium na PEF je stále větší zájem, jak potvrzují statistiky přijímacích zkoušek u ekonomických fakult v Brně během posledních let. Fakulta také získala v roce 2010 ocenění za nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě (v žebříčku Nejlepší vysoké školy v ČRTomuto hodnocení také odpovídá vysoká míra uplatnění absolventů. Více než 97% absolventů si do 6 měsíců od ukončení studia najde kvalifikovanou práci v oboru.
Za PR oddělení PEF
Ing. Jiří Urbánek